Natuurboerderij Eytemaheert

Wij zijn Maurits en Jessica Tepper, eigenaren van Eytemaheert. Wij startten met de boerderij in 2015, aanvankelijk kleinschalig en vanuit het niets, op de locatie in Sandebuur, Roderwolde. De boerderij groeide al snel, op diverse vlakken. Sinds 2017 pachten wij de agrarische locatie in Leutingewolde, dit bestaat uit stalruimtes en 35 hectare grond. Begin 2022 kochten wij 47,6 hectare aan, grenzend aan de pachtgronden. Nu ontstaat een nieuwe fase voor Eytemaheert, met volop mogelijkheden en plannen voor een uniek en inspirerend natuurintegratief landbouwgebied.

Eytemaheert staat in de kop van Drenthe, vlakbij het Leekstermeer en natuurgebied De Onlanden. 

Ons doel? Met ons bedrijf en onze aanverwante inspanningen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse landbouw. De landbouwsector kan een heel waardevolle rol spelen in het tackelen van verschillende uitdagingen, zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Daarvoor moeten we met een open visie en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. It's not the cow, it's the how.

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Twee belangrijke speerpunten van onze boerderij zijn Natuurinclusiviteit en Kringlooplandbouw.

We hebben onze nutriëntenkringloop gesloten op bedrijfsniveau: wij halen geen voer aan van buiten ons bedrijf (onze koeien zijn bovendien volledig grasgevoerd), we gebruiken alleen de mest van onze eigen koeien, ook gebruiken we géén kunstmest en we passen geen bestrijdingsmiddelen toe. Kringlooplandbouw is in onze ogen de toekomst van de landbouw, zeker rond/bij natuurgebieden: wat er niet in gaat komt er ook niet uit. Het is een duurzame en bewuste vorm van landbouw bedrijven, rekening houdend met de grenzen van de eigen omgeving en de natuur. Dit bedrijfssysteem noemen we ook Natuurbuurderij

Natuurinclusieve landbouw is voor ons bovendien zeer belangrijk. Deels ontstaat natuurinclusiviteit vanzelf als gevolg van het werken met een gesloten kringloop, daarnaast passen wij bewust en integraal methoden en praktische punten toe ten bate van de natuur en biodiversiteitherstel. Eigenlijk zien wij de term Natuurintegrativiteit als beter passend bij onze visie en werkwijze. Ons natuurbeheer richt zich op het in stand houden, beschermen en versterken van de natuur. Het behoud en herstel van biodversiteit is daarvan een belangrijk onderdeel. Denk hierbij aan het herstel van de bodem (het werken naar een regeneratieve bodem), onze integrale aanpak ten bate van de weidevogels en akkervogels etc.

Eytemaheert is een Groninger Blaarkop boerderij met een heel duidelijke missie en met een onderscheidend natuurbeheer. Onze koeien, de Groninger Blaarkop koeien, hebben een goed en natuurlijk leven. Vanaf de start in 2015 hielden wij onze koeien als zoogkoeien (zonder ze te melken). Per 2020 draait nu ook onze melkrobot en worden onze pracht Blaarkop koeien des te duurzamer ingezet, namelijk ook als melkkoe. Zo benutten we het waardevolle kenmerk van Dubbeldoelkoe ten volste: dit is zeer duurzaam en een goede manier om tot een gezonde en toekomstbestendige voedselproductie te komen, met respect voor dier, mens en natuur. Nu, in 2023, ontwikkelen we verder richting een gebied met een diversiteit aan voedselproductie, in balans met de natuur. 

Dit alles doen we niet meer alleen met z'n tweetjes, we hebben een klein team van medewerkers om ons te ondersteunen in het dagelijks werk. 

Onze melkkoeien leven gedurende het buitenseizoen op de percelen rondom de locatie in Leutingewolde.

Een ander deel van onze koeien (jongvee en stiertjes) leeft gedurende het seizoen (van maart/april tot november) o.a. op het natuurland van Natuurmonumenten landgoed Vennebroek en landgoed De Duinen. Ook werken we samen met Staatsbosbeheer, in het kader van het project Natuurinclusieve Landbouw.

Tot slot voeren we een groot deel van het beheer uit in natuurgebied De Onlanden.

Maurits en Jessica Eytemaheert

Vlees en kaas van de boerderij

Onze klanten kiezen bewust voor duurzaam rundvlees en kaas direct van de boerderij. Een onderscheidend kenmerk (van velen) is het feit dat onze koeien exclusief grasgevoerd zijn. Onze Blaarkop koeien eten gras, zo vers van het land of in de vorm van hooi en kuilgras. Onze koeien krijgen géén krachtvoer (denk aan mais, soja, biet etc). Onze koeien zijn nog oersterk: ze hebben genoeg aan het natuurlijke koeieneten, gras. Dit is veel natuurlijker, lekkerder en gezonder!

De Blaarkop is een zeldzaam, bedreigd runderras. Juist doordat onze koeien, na een goed en dierwaardig leven, worden geslacht en worden vermarkt, kunnen wij inzetten op het doen groeien van de populatie Groninger Blaarkop koeien.

Wil jij ook graag dit (h)eerlijke grasgevoerde Blaarkop vlees en kaas kopen? Kijk in de webshop voor onze afhaallocaties en -data. Wij hebben iedere maand een afhaaldag, op twee locaties in Noord-Nederland (Roderwolde en Slochteren), schrijf je in voor de nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van deze verkoop (en blijf op de hoogte van alle andere ontwikkelingen en avonturen van ons op de boerderij).

Lees over onze belevenissen op de boerderij in Jessica's blog.

Natuurboerderij Eytemaheert