Demo bedrijf Eytemaheert

Eytemaheert is benoemd tot Demo bedrijf voor duurzame landbouw, door het ministerie van LNV, in het kader van de SABE subsidieregeling. Hiermee is het voor ons mogelijk om (groepen) agrarisch ondernemers te ontvangen op ons bedrijf, om hen tijdens open middagen en thema-bijeenkomsten te informeren en inspireren over de mogelijkheden om het landbouwbedrijf te verduurzamen, en door meer te vertellen over onze bedrijfsvorm en -visie

Met ingang van april 2024 zullen we weer maandelijkse bijeenkomsten plannen, laagdrempelig en praktisch. Deze vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand, tussen 13 en 15 á 16 uur. 

Informatie opvragen en aanmelden kan via theus@eytemaheert.nl.

Aanmelden is alleen bedoeld voor agrarisch ondernemers, bij de aanmelding ontvangen we graag een korte beschrijving van je bedrijf en wat je hoopt te halen bij de bijeenkomst op de Eytemaheert. Let op: we houden een maximum aantal deelnemers aan per bijeenkomst (we hebben gemerkt dat een kleine groep het prettigst is, om goed met elkaar in gesprek te kunnen gaan, met voldoende ruimte voor iedere deelnemer), dus wees er snel bij. Indien een bijeenkomst vol is zullen we je in overleg doorschuiven naar de daaropvolgende bijeenkomst. Het is tevens mogelijk om als groep agrariers een eigen bezoek te plannen, bij groepen vanaf 6 personen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Deelname is kosteloos en inclusief koffie/thee.

demonstratiebedrijf