Natuurbuurderij

Het Natuurbuurderij bedrijfssysteem is een oplossing voor bedrijven nabij natuurgebieden, anders dan uitkopen of extensiveren op vee-aantal. Binnen het Natuurbuurderij systeem wordt er gewerkt met een gesloten bedrijfskringloop. Er is géén aanvoer van externe nutriënten (kunstmest, mest, voer, krachtvoer, chemie). 

Binnen het Natuurbuurderij systeem is er sprake van netto stikstof opname, in plaats van uitstoot. Hiermee wordt dus niet alleen ruimte geboden aan de deelnemende boer; ook nabijgelegen boerderijen hebben baat bij een naburige Natuurbuurderij, omdat er voor hen zo tevens meer ruimte is onstaan. 

Onderdeel van het Natuurbuurderij systeem is de voorwaarde om het bedrijfssysteem vlot om te schakelen, waarbij financiele compensatie noodzakelijk is. Herwaarderen van de grondwaarde is daarvoor een passende tool, naast andere maatregelen.

Meer weten of het Natuurbuurderij plan? Neem contact met ons op.