Natuurboerderij Eytemaheert en Wageningen University & Research: samen meten is weten

Wageningen University & Research (WUR) en natuurboerderij Eytemaheert gaan samen de nieuwe kansen en mogelijkheden van een natuurinclusieve kringlooplandbouw verkennen. Doel is om met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen te onderzoeken en daarvan te leren. ‘Dat doen we samen, maar ook andere boeren en kennisinstellingen nodigen we uit om met ons op ontdekking te gaan. Niet als blauwdruk voor de landbouw van de toekomst, wel als inspiratiebron’, zegt Martin Scholten, algemeen directeur WUR Animal Sciences.

Ons doel: Niet zeggen hoe het moet, maar tonen hoe het kan

Met haar visie op kringlooplandbouw gaf voormalig minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de richting aan voor een toekomstbestendige doorontwikkeling van de Nederlandse landbouw. Centrale principes daarin zijn: efficiënte benutting van grondstoffen die anders verloren zouden gaan, goed beheer van de bodem en waterkwaliteit, natuurinclusieve landbouwpraktijken die bijdragen aan herstel van biodioversiteit en klimaatneutrale voedselproductie zonder belasting van de omgeving. Dat vraagt om een integrale aanpak waarin nog veel te leren valt.

Meer lezen over deze samenwerking en hoe dit tot stand is gekomen? Je leest het in de blog.

Tevens werken wij o.a. samen met overheid, Natuurorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) en met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Want: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Ook draait Eytemaheert mee in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Eytemaheert WUR

eytemaheert wur