Tonen hoe het kan

02-07-2019

Woensdag 26 juni was voor ons een heel bijzondere en belangrijke dag. Op die dag werden wij officieel benoemd tot Erkend Fokcentrum door Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Tevens ging onze samenwerking met de Wageningen University & Research (WUR) formeel van start. Wat houdt deze samenwerking in? Eytemaheert wordt een onderzoeksboerderij, ter inspiratie en voorbeeld voor de gehele agrarische sector in Nederland. De focus van dit onderzoek ligt op de natuurinclusieve kringlooplandbouw, met een belangrijke rol voor het dubbeldoelrund de Groninger Blaarkop. Niet als harde blauwdruk voor de toekomst van de Nederlandse landbouw, wél om te tonen wat er allemaal mogelijk is. Zonder al te veel in te gaan op de politieke ontwikkelingen is het goed om te vermelden dat onze wijze van sluiten van de kringlopen met een grote focus op natuurinclusiviteit, aansluit bij de visie van het Ministerie van LNV. Er zijn nog veel stappen te zetten om de gestelde doelen te bereiken, en wij zijn dan ook trots op de bijdrage die wij daaraan kunnen leveren.

In het najaar van 2017 zijn de eerste stappen richting deze samenwerking gezet. Maurits was toen benoemd tot één van Nederlands voedselveranderaars (Food100) en was aanwezig bij de uitreiking daarvan. Daar was ook Martin Scholten, één van de juryleden en Directeur Animal Science Group van de WUR. Maurits en Martin raakten aan de praat en zo ging dat balletje aan het rollen. Sindsdien hebben wij veel gesproken en tezamen hard gewerkt aan de gehele uitwerking ervan, met Martin en verschillende collega's van de WUR. Heel interessant en waardevol om zo bevestigd te worden in onze unieke en toekomstgerichte aanpak en visie. Juist de integrale aanpak en het feit dat wij in veel opzichten afwijken van de standaard wijze van veehouderij (maar zeker wel met een toekomstbestendig en economisch gezonde basis), maakt dat onze boerderij van grote waarde is om verschillende vraagstukken te onderzoeken. 

Concreet betekent onze samenwerking dat er bij ons op de agrarische locatie in Leutingewolde onderzoekers en studenten over de vloer gaan komen: in de stallen en in het veld. Er zullen onderzoeken worden gedaan naar het DNA van de koeien, de gezondheid van de koeien, het voer, naar de bodem, naar de biodiversiteit etcetera. We gaan de meer traditionele, natuurlijke wijze van landbouw combineren met high-tech, voor een moderne landbouw die geschikt is voor een duurzame voedselproductie nu én in de toekomst. En: we gaan binnenkort beginnen met melken! Ja, echt dubbeldoel inzet van onze pracht koeien, hierover zijn wij heel enthousiast!

Bij Natuurboerderij Eytemaheert willen we niet vertellen hoe het moet, maar tonen hoe het kán. Iemand vroeg mij wat wij hier allemaal aan hebben? Want er gaat natuurlijk heel veel tijd en energie in zitten. Dat is best een moeilijke vraag, want het levert ons niet direct een inkomen op, al deze inspanningen. Wij halen er wél veel voldoening uit: niet alleen maar op ons eigen spreekwoordelijke eilandje goede dingen doen, nee dit juist tonen met anderen, op een goed onderbouwde en onderzochte manier, dát is van wezenlijk belang. 

Wil je meer lezen over onze samenwerking? Dat kan op de site van de WUR

Ook de media besteedde aandacht aan deze unieke samenwerking: artikel Dagblad van het Noorden en Item RTV Drenthe.

Pinterest blog kringloop

 

wageningen eytemaheert

Hallo! Ik (Jessica) deel op deze blog mijn ervaringen en de belevenissen op en rond boerderij Eytemaheert. Je kunt hier lezen over de onwikkelingen van ons bedrijf en het gebied dat we aan het inrichten zijn naar een steeds waardevoller natuurlijk landbouwgebied, waarbij wij als missie hebben optimaal een diversiteit aan voedsel te produceren, binnen de grenzen van de natuur.

Soms geef ik je een inkijkje in mijn/onze persoonlijke zienswijze en ervaringen. Onze inspanningen zijn precies dat: inspanningen en dat is niet altijd makkelijk. Ik hoop je te inspireren, vermaken en informeren, want wij hebben een uniek verhaal te vertellen.

 

Jessica Tepper-Kuiper