Eytemaheert 2.0

28-03-2022

In de vorige blogpost schreef ik over de aankoop van de ruime 47 hectare grond, iets waarvan wij zelf al enige tijd wisten dat de levering dit jaar zou plaatsvinden. Plannen maakten we al vanaf het tekenen van de oorspronkelijke koopakte, dus je kunt je voorstellen dat we heel blij zijn nu hiermee aan de gang te kunnen gaan. In deze blogpost nemen we je graag wat verder mee in onze meer concrete plannen, al zijn ook deze nog niet allemaal in beton gegoten. Dat zou ook niet kunnen, want we houden juist heel graag onze visie min of meer open, in ieder geval ook voor relevante input vanuit mensen die graag met ons zouden willen samenwerken, volgens het idee zoals beschreven in de vorige post. 

Om het gesprek aan te kunnen gaan met partijen zoals de gemeente en provincie, vroegen wij landschapsarchitect Bas Vliegenthart onderstaand ontwerp voor ons te maken, na een avondje praten en dromen over onze plannen voor en met Eytemaheert. Bas heeft in de zomerperiode een tijd bij ons op de boerderij gewerkt, dus ook dat gaf hem input voor deze opdracht. 

Op de schets zie je de zgn. 'huiskavel' qua landbouwgrond van Eytemaheert, in Leutingewolde. Deze huiskavel bestaat uit deels pachtgrond en deels eigendom. De pachtgrond zijn de percelen die wij al meerdere jaren pachten, behorend bij de pachtboerderij locatie. Hier is nu de hoofdfocus de (melk)veehouderij, met daarnaast een deel weidevogelgebied. Deze percelen zullen op dezelfde wijze gebruikt blijven worden, waarbij de verdere optimalisatie zal plaatsvinden, qua bedrijfsvoering en ook qua landschapskenmerken. Het andere deel, en het deel waar wij ons hoofdzakelijk op richten voor de verdere ontwikkeling van Eytemaheert, zijn de 47,6 hectares dat sinds dit jaar ons eigendom is. Daar hebben we natuurlijk meer vrijheid, gezien dat in eigendom is, in plaats van in pacht. Op deze percelen zullen we een tuinderij aanleggen, het plan is dat in 2023 op te gaan pakken, waarbij we dit jaar de nodige voorbereidingen zullen treffen. Een enthousiaste tuinder hebben we al gevonden.

Ook zijn we al begonnen met het aanleggen van akkerpercelen, dit kan eerder en in bepaalde opzichten makkelijker worden opgepakt (dan een tuinderij). Verder gaan we een fruitboomgaard aanleggen en er komt ruimte voor diverse bessenstruiken. Alles zal gebeuren met veel oog voor de oorspronkelijke landschapskenmerken, door deze terug te brengen, te herstellen of zoveel als haalbaar passend te maken binnen ons gebied. Waar we ons de laatste paar weken al heel concreet op hebben gericht is uitbreiding van de weidevogelpercelen, door er aangekochte percelen aan toe te voegen. In het geheel hebben we nu een afgerasterd weidevogelgebied van 27 hectare, dat is uniek te noemen voor Noord-Nederland. 

We maken plannen voor een kaasmakerij (voor exclusieve boerenkaas, naast de huidige kaas die sinds 2020 wordt gemaakt van onze melk), een winkel en eventueel een boerenmarkt concept in ons gebied. We willen een representatieve vergader-/ontvangstruimte maken, om groepen optimaal te kunnen ontvangen.

Eytemaheert wordt, althans zo is ons droombeeld en daar werken we heel hard aan, een gebied waar voedselproductie en natuur hand in hand gaan, waar volop beleving is van al het moois en waar onze koeien en later ook ander vee heel goed kunnen leven. Een gebied waar onderzoek wordt bedreven van deze andere, toekomstbestendige vorm van landbouw, een gebied waar ook collega agrariers inspriratie opdoen voor het zetten van waardevolle stappen. Eytemaheert wordt een plek waar waardevol wordt ondernomen, door ons en onze partners binnen het gebied. 

Landschapsplan Eytemaheert blog

Hallo! Ik (Jessica) deel op deze blog mijn ervaringen en de belevenissen op en rond boerderij Eytemaheert. Je kunt hier lezen over de onwikkelingen van ons bedrijf en het gebied dat we aan het inrichten zijn naar een steeds waardevoller natuurlijk landbouwgebied, waarbij wij als missie hebben optimaal een diversiteit aan voedsel te produceren, binnen de grenzen van de natuur.

Soms geef ik je een inkijkje in mijn/onze persoonlijke zienswijze en ervaringen. Onze inspanningen zijn precies dat: inspanningen en dat is niet altijd makkelijk. Ik hoop je te inspireren, vermaken en informeren, want wij hebben een uniek verhaal te vertellen.

 

Jessica Tepper-Kuiper