Eytemaheert groeit en bloeit

02-02-2022

We hebben een flinke stap gezet om met Eytemaheert verder te kunnen ontwikkelen richting een nog meer bloeiend geheel, een natuurinclusief en duurzaam landbouwbedrijf dat toekomstbestendig is en blijft. We hebben 47,6 hectare grond aangekocht, grotendeels grenzend aan onze pachtlocatie in Leutingewolde. Een min of meer onbeschreven blad, percelen waar we onze visie en plannen kunnen uitrollen, met eigen regie en eigen koers. Dit was vanzelfsprekend niet in een maandje geregeld, we zijn hier al een poos mee bezig, dat betekent dat we al veel hebben kunnen denken en dromen over onze plannen met dit grote gebied. Het gebied heeft zoveel mogelijkheden, door zijn grootte, ligging en doordat het relatief natuurlijk is beheerd door de vorige eigenaar. Het grenst aan het Leekstermeergebied, een Natura2000 gebied en dat maakt het voor ons des te interessanter om onze natuuinclusieve manier van landbouw optimaal tot ontwikkeling te brengen. 

We hebben grote plannen. We denken aan de aanleg van een fruitboomgaard, aan een voedselbos, aan een tuinderij, aan grotere stukken akkerbouw (strokenteelt), aan het houden van kippen in een kippenkar (daarvoor hebben we al iets op de kop getikt, al moeten we daar nog flink veel aan klussen), aan het houden van varkens en schapen. En natuurlijk aan het beweiden van een deel van de grond door onze Blaarkop koeien. Veel groeimogelijkheid qua rundveestapel hebben we niet, omdat we er niet meer gebouwen bij hebben dan voorheen. Wel vordert de herbouw van de afgebrande gebouwen van onze pachtlocatie gestaag, daar kunnen we dan wel geen extra vee houden, maar wel andere Eytemaheert activiteiten uitrollen. Dit jaar is voor ons een jaar van enorme stappen en dat voelt heel goed. Wij hebben de afgelopen tijd soms wel het gevoel gehad min of meer stil te staan, al hebben we dat heus niet gedaan. Wanneer je weet dat er grote stappen in de pijplijn zitten, maar die laten op zich wachten, dan is het soms lastig om geduldig te zijn. Zo werkt het bij ons althans, we willen altijd snel omdat we veel ideeën hebben.

Een belangrijke conclusie die we hebben getrokken is dat we graag willen samenwerken met andere ondernemende mensen, met mensen die graag een deel van onze gronden willen gebruiken om ook een vorm van landbouw/voedselproductie te bedrijven, passend binnen de werkwijze en visie van Eytemaheert. Ons droombeeld is om zo een breed mogelijk spectrum aan duurzame voedselproductie aan te kunnen bieden, met mogelijk ook ruimte voor recreatie of andere type gewassen (bloemen, kruiden etc). Daarvoor zoeken we partners: ondernemende en ambitieuze mensen, met visie en doorzettingsvermogen. Mensen met oog voor duurzame voedselproductie, maar met ook een gezonde dosis commerciële skills. Want ook dat is essentieel om een standvastig en duurzaam landbouwbedrijf in stand te houden. Ben of ken jij iemand die past bij dit plaatje? Laat het ons weten! Vooralsnog zitten we in de onderzoekende fase, maar mochten puzzelstukjes al op korte termijn op hun plek vallen, dan kunnen en willen wij ook snel gaan. 

Hallo! Ik (Jessica) deel op deze blog mijn ervaringen en de belevenissen op en rond boerderij Eytemaheert. Je kunt hier lezen over de onwikkelingen van ons bedrijf en het gebied dat we aan het inrichten zijn naar een steeds waardevoller natuurlijk landbouwgebied, waarbij wij als missie hebben optimaal een diversiteit aan voedsel te produceren, binnen de grenzen van de natuur.

Soms geef ik je een inkijkje in mijn/onze persoonlijke zienswijze en ervaringen. Onze inspanningen zijn precies dat: inspanningen en dat is niet altijd makkelijk. Ik hoop je te inspireren, vermaken en informeren, want wij hebben een uniek verhaal te vertellen.

 

Jessica Tepper-Kuiper