Eytemaheert in samenwerking met Staatsbosbeheer

Eytemaheert werkt sinds 2019 samen met Staatsbosbeheer, binnen het experiment Natuurinclusieve landbouw. Staatsbosbeheer wil met 40 boerenbedrijven samenwerkingen aangaan om business cases te ontwikkelen voor natuurinclusieve landbouw. Momenteel zijn er een aantal van zulke samenwerkingen aangegaan, waaronder met Eytemaheert. Natuurboerderij Eytemaheert is sinds de start in 2015 al werkend als natuurinclusief. Dit heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot waar we nu staan: een voorbeeldbedrijf voor de verdere verduurzaming van de sector.

Staatsbosbeheer wil met deze samenwerkingen leren van, en met, de natuurinclusieve boerendbedrijf. Vanuit deze samenwerking pachten wij een gebied van 16 hectare bij het Leekstermeergebied, aanliggend aan onze huiskavel in Leutingewolde.

Eytemaheert Staatsbosbeheer

eytemaheert natuurinclusief staatsbosbeheer