Natuurbeheer Eytemaheert

Wij hebben ons eigen natuurland in bezit en daarnaast pachten wij natuurland, waaronder van Natuurmonumenten. Wij zijn de trotse pachters van Landgoed Vennebroek en Landgoed De Duinen te Eelde/Paterswolde.

Dit betekent dat wij onze koeien een groot deel van het jaar op de landgoederen kunnen laten lopen, dat wij het maaien en hooien en alle andere werkzaamheden uitvoeren om het land mooi en natuurlijk te houden. Onze manier van boeren wordt ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd: samenwerken met de natuur! 

Daarnaast beheren wij percelen op Sandebuur, in Leutingewolde, Annen en Donderen, deels in eigendom, deels in (particuliere) pacht. Wij werken samen met Staatsbosbeheer.

Natuurboeren

Wij zien onszelf als natuurboeren. De natuur is voor ons een belangrijk speerpunt in ons beleid. Wat is nu natuurlijk? Allereerst is het gebruik van kunstmest absoluut uit den boze: alleen de mest van onze koeien komt op dit natuurland. Deze mest is goed voor het bodemleven en trekt allerlei vogels aan. Als natuurland in het verleden is gebruikt voor de intensieve landbouw, zorgen wij ervoor dat het land 'schraler' wordt door geen vaste stalmest uit te rijden. Dit zodat er weer meer ruimte komt voor natuurlijke begroeiing van bloemen, kruiden en andere gewassen. Land dat juist te schraal is, verrijken we op natuurlijke wijze met uitsluitend ons eigen stalmest. 

Ook passen we geen bestrijdingsmiddelen of andere toevoegingen toe. Over het algemeen doen we vooral zo min mogelijk om de natuur goed haar eigen ‘werk’ te kunnen laten doen. Het land is hierdoor kruidenrijk: goed voor dier, milieu en mens! Vanzelfsprekend passen we dezelfde eisen toe voor het andere pachtland en voor ons eigen land.

Maar we doen meer! Wij werken met Bokashi. Bokashi, wat is dat? Bokashi is een manier van composteren/fermenteren, waarbij geen CO2 vrijkomt. Dit in tegendeel tot het bekende composteren. Wij maaien veel voor natuurorganisaties, onder andere het natuurgebied De Onlanden. Veel van het maaisel is niet geschikt als voer voor onze koeien, het ontbreekt simpelweg aan voedingswaarde en ze eten het niet. Feitelijk wordt dit beschouwd als afval. Maar wij maken er juist iets heel waardevols van: door het te fermenteren wordt een een prachtige bodemverrijker. Zo maken wij van natuur, nóg meer natuur. 

Ook werken wij aan herstel van houtswallen, aan het aanleggen van plasdras en poelen. Alles voor het herstel van bodemleven en biodiversiteit.

Duurzaamheid en natuurlijkheid staan hiermee als een paal boven water.

Natuurland

 

Natuurbeheer Eytemaheert

Natuurbeheer Eytemaheert