Eytemaheert is één van de drie deelprojecten van de Drentse deelname aan het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). In het kader van dit IBP-VP werken de vier overheden samen in de transitie naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Deze vier overheden zijn het Rijk, de Provincies, de Gemeenten en de Waterschappen.

Drenthe doet mee met het project Drents Plateau. Meer informatie hierover vind je op de website Werkplaatsvitaalplatteland en op de website van de Provincie Drenthe

Vanuit betrokkenheid bij het IBP-VP bestaat er voor de deelnemende bedrijven en organisaties de mogelijkheid om een beroep te doen op experimenteerruimte, om vandaar uit concreet te experimenteren met werkwijzen, beleidsvormen en dergelijke die in een latere fase mogelijk kunnen leiden tot beleid op grotere schaal. Van hier uit is er voor Eytemaheert ruimte gecreëerd door onze Groninger Blaarkop vleesveestapel om te zetten naar een melkveestapel, zodat wij deze waardevolle en zeldzame veestapel niet hebben hoeven vervangen. Hiervoor hebben wij over het jaar 2018 een ontheffing gekregen op het fosfaatrechtenstelsel, om per 2019 onze veestapel om te kunnen zetten. Eind 2019 hebben wij daarvoor fosfaatrechten gekocht geldig vanaf 2019. Pas in 2020 zijn wij begonnen met het melken van de koeien waarvoor wij fosfaatrechten hebben aangeschaft. 

De verschillende overheden zien de kennis en de praktijkervaring die bij Eytemaheert worden opgedaan, met en door de diverse (kennis)partners, als bijzonder waardevol en relevant voor de transitie van de Nederlandse landbouw.