Eytemaheert is één van de drie deelprojecten van de Drentse deelname aan het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). In het kader van dit IBP-VP werken de vier overheden samen in de transitie naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Deze vier overheden zijn het Rijk, de Provincies, de Gemeenten en de Waterschappen.

Drenthe doet mee met het project Drents Plateau. Meer informatie hierover vind je op de website Werkplaatsvitaalplatteland en op de website van de Provincie Drenthe