Dubbeldoelkoe

Een dubbeldoelkoe is een koe die zowel goed geschikt is voor het produceren van melk als van vlees. Anders dan de meer moderne koeien binnen de huidige veehouderij, zijn dubbeldoelkoeien (zoals de Groninger Blaarkop koe) níet specifiek gefokt voor het produceren van veel melk óf van veel vlees, maar geeft het van beide iets minder dan binnen de moderne landbouw de norm is, maar geeft het wél heel goede melk en heel goed vlees. Dit doen onze dubbeldoelkoeien bovendien nog eens door heel sober gevoerd te worden: met alleen gras. De dubbeldoelkoe is al heel duurzaam, maar met deze voerwijze, volledig grasgevoerd, zijn onze koeien nóg duurzamer. Dit maakt de productie van deze melk en dit vlees met recht duurzaam. Onze koeien dragen bij aan de natuur, aan het herstel van biodiversiteit én aan het produceren van duurzaam en gezond voedsel.

Dubbeldoelkoe, dubbel zo lekker

Een standaard melkkoe is heel goed in het omzetten van veel voer, in veel melk. Nadat de koe niet meer geschikt is voor het geven van melk, wordt de koe geslacht. Het vlees dat van deze koeien komt is echter maar zeer weinig en van lage kwaliteit en wordt doorgaans nauwelijks benut. Er zijn bedrijven die heel bewust deze melkkoeien-met-pensioen goed afmesten, waarna er wél vlees van goede kwaliteit overblijft. Maar dit is niet gebruikelijk en vergt nog wel veel krachtvoer voor de koeien om genoeg aan te komen. Naast de standaard melkkoe zijn er ook de standaard vleeskoeien. Deze koeien geven geen melk, alleen wanneer ze een kalfje hebben en dan kunnen ze hun kalf zogen. Maar melk produceren voor menselijke consumptie doen ze niet. Een dubbeldoelkoe doet het beide: melk en vlees produceren. Dubbel zo duurzaam, dubbel zo lekker. Juist door de producten van deze dubbeldoelkoeien te eten (vaak zijn dit zeldzame rassen), houden we zo'n ras in stand. En dat is heel waardevol: Eet het om het te behouden!

Artikel Volkskrant over waarom je zou moeten kiezen voor de dubbeldoelkoe.

Dubbeldoelkoe: de koe van weleer of juist van de toekomst?

Groninger Blaarkop gouden eeuw