Biologisch vleespakket bestellen bij de boer 

Bij Eytemaheert kies je heel bewust voor het beste vlees, met de beste leefomstandigheden voor de koeien. Wil je een biologisch vleespakket bestellen bij de boer? Omdat het vlees rechtstreeks afkomstig is van de boerderij, vinden wij het commerciele en zeer prijzige biologische keurmerk als van onvoldoende toegevoegde waarde voor onze boerderij. Wij zien onszelf als het keurmerk, wij staan voor een heel goed en natuurlijk leven van onze koeien. Ook vinden wij duurzaam en extensief natuurbeheer erg belangrijk. Eytemaheert heeft in verhouding veel hectares land ten opzichte van het aantal koeien. Dit heet extensieve veehouderij (het tegenovergestelde van intensieve veehouderij). Wij gebruiken geen kunstmest en andere toevoegingen voor de natuurlanden in ons beheer.

Onze koeien krijgen uitsluitend puur natuurlijk voedsel: gras en hooi/kuilgras van ons eigen natuurland. Ook krijgen ze geen preventieve antibiotica. De kalfjes drinken bij hun moeder en wij behouden de natuurlijke horens aan de koeien. 

Dit alles maakt dat wij ons vlees en onze wijze van veehouderij vergelijken met zoals dat gebeurt binnen de formele biologische veehouderij. Maar zonder de extra kosten voor de klant. 

Een vleespakket bestellen van ons duurzame natuurvlees kan in onze webshop. Ook volop keuze voor losse producten!

biologisch vleespakket