Erkend Fokcentrum

Natuurboerderij Eytemaheert is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen benoemd tot Erkend Fokcentrum. Deze benoeming wordt gegeven aan houders van zeldzame inheemse huisdierrassen, die met oog voor de specifieke authentieke kenmerken dit dier helpt in stand houden. Een Erkend Fokcentrum is een ambassadeur voor dit, en andere, zeldzame huisdierras(sen).

Erkend Fokcentrum