Natuurwaarnemingen Eytemaheert

Direct na het rasteren bij de Jarrens ging er een klapekster polshoogte houden op een paaltje!
Dit is een soort van de klauwieren en heeft een haakvormige snavel als een roofvogel. Het spietst kleine vogeltjes, insecten en zelfs muizen op doornen van de meidoorn of prikkeldraad. Zo heeft de klapekster een voorraad om het later op te kunnen peuzelen.

Dat hier muizen voorkomen was ons al bekend vanwege de vele holletjes in het land. Luilekkerland voor veel roofdieren. Ook de torenvalk was er om van die muizen te profiteren! Deze roofvogel bidt voor het eten; dat wil zeggen met enorme snelheid vlagwieken met neergebogen staartveren in de lucht stilstaand boven zijn prooi te begeven en vervolgens als een dolk neer te slaan. Ook kan deze vogel zelfs aan het urinespoor van die muizen nagaan waar de muizen zich bevinden. Een behendige jager.

Ook zagen we de zilverreiger, die naast de volop aanwezige muizen ook kikkers en visjes verorbert. Deze elegante vogel foerageert hier en loopt met grote stappen door het water en wacht op beweging van de prooi en slaat dan toe.
De soort komt steeds meer voor in het landschap en heeft zelfs in de buurt gebroed.   

Dan een waterplant, de waterviolier, die hier ook veelvuldig voorkomt. Het is een indicator van regionaal kwelwater. Dit is water dat vanaf het Drents Plateau gefiltreert naar de lage gebieden vloeit. De bloeiwijze (nu nog niet te zien) is gelijkend aan de pinksterbloem.

Geschreven door Jan Tjoelker, Veldmedewerker Eytemaheert
 
Natuur Eytemaheert