Waarom geen biologisch keurmerk voor ons Groninger Blaarkop vlees en kaas?

We hebben de afgelopen jaren veel en vaak nagedacht over het wel of niet gaan voor certificering. Want werken volgens biologische normen doen wij absoluut. Uiteindelijk komen we steeds weer tot de conclusie dat het keurmerk niet geschikt is voor ons type bedrijfsvoering en voor onze missie de landbouw te helpen verduurzamen.

Eén van de redenen: Voor de consument die zijn/haar vlees (en andere producten) koopt bij de supermarkt, geldt dat de herkomst niet zichtbaar en traceerbaar is. Dan geeft een certificering de klant enige ‘garantie’ ten aanzien van de wijze waarop het product tot stand is gekomen, of in het geval van vlees hoe het dier heeft geleefd. Klanten die direct bij de boer kopen, onze klanten dus ook, weten dat het vlees een goede, traceerbare en duurzame herkomst heeft. Dan is naar onze mening de meerwaarde van een keurmerk niet langer geldend. Wij zouden dan wel de kosten van het voeren van een keurmerk moeten doorberekenen aan de klant, terwijl ons product helemaal niet anders zou zijn dan het nu al is. Wij zijn open, transparant en wij voeren onze bedrijfsvoering vanuit een zekere ideologische visie waarbij dierenwelzijn voorop staat. Voor ons is een duurzame en diervriendelijke manier van veehouderij de enige manier waarop zij het zouden willen. Maar dit is niet de voornaamste reden. Je leest er meer over in onze blog: To bio or not to bio? 

De boer als keurmerk

Wij handelen vanuit wat wij het beste achten voor de koeien, de bodem en het behoud van biodiversiteit. Sommige boeren gaan over op biologisch vanuit een commerciële insteek: biologische producten leveren meer geld op. Bij ons is dat niet een motief: wij voeren ons bedrijf vanuit de gedachte wat goed is voor de koeien en voor de natuur. Tuurlijk hebben wij ook een commerciële doelstelling, in die zin dat wij kostendekkend moeten kunnen werken en vanzelfsprekend onze boterham moeten verdienen. Wij combineren dit met het rekenen van een scherpe en een eerlijke prijs voor het vlees, dus los van een keurmerk om meer geld te kunnen vragen aan onze klanten voor iets wat hetzelfde product zou zijn. 

Voor ons staat het doel: duurzaamheid, altijd voorop. Nu wij een onderzoeksboerderij zijn, ter verduurzaming van de gehele Nederlandse landbouwsector, kunnen wij niet het risico lopen dat een keurmerk daarin beperkend werkt. Het keurmerk zou ten alle tijden een middel moeten zijn, niet een doel op zich. In de praktijk blijkt het keurmerk echter te vaak doel op zich te zijn, soms ten koste van het kunnen bereiken van échte verduurzaming. Daarom is het aanvragen en dragen van een biologisch keurmerk voor ons te riskant en daarom simpelweg geen optie. 

De wijze waarop wij met onze koeien en onze weides omgaan proef je in het vlees en de kaas: kwaliteit ten top! Je kunt ons gerust beter dan bio noemen, dat garanderen wij!

koe biologisch