Vleespakketten afhalen maart
Lees meer

Wij werken samen met Ecolife Natuurvlees, van Hans Wilpstra.

Hij houdt varkens met een lage ecologische voetafdruk, die jaarrond buiten lopen en een nuttige functie in het landschap vervullen. Op deze wijze zijn natuur- en landschapsbeheer en veehouderij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Landschapsvarkens

  • Varkens met een functie in het landschap!
  • Lage ecologische voetafdruk en superieure vleeskwaliteit.
  • Oude varkensrassen die dicht bij het wilde zwijn staan en zichzelf goed kunnen redden.
  • Leven jaarrond buiten in familiegroepen.
  • Vinden zelf hun voedsel in natuur- of landbouwterreinen.
  • Worden zoveel mogelijk bijgevoerd met restproducten, aangevuld met een zelf samengesteld voermengsel van o.a. granen, erwten en mais.
  • Er wordt geen brok en dus geen soja gevoerd

Het Mangalitsa varkens is van oorsprong een Hongaars ras wat voorkomt in 3 verschillende kleurslagen: blond, rood en zwaluwbuik(zwart met witte buik). Het is een oud varkensras dat nog dichtbij het wilde zwijn staat. Zo hebben Mangalitsa varkens een dikke vetlaag onder hun huid en is is hun huid bedekt met een dikke laag haar wat ze in de winter beschermd tegen de kou. Omdat het ras nog erg dichtbij de natuur staat is het erg zelf redzaam. Ze zijn erg goed in het bij elkaar scharrelen van hun eigen voedsel en wanneer het biggentijd is zoeken ze een beschutte plek en bouwen een nest om te "werpen".

Het ras groeit wat langzamer dan andere rassen. Een raszuiver mangalitsa is ongeveer slachtrijp vanaf 18 maanden. Omdat dit zowel voor Hans als de Hongaarse varkenhouders wat te lang duurt worden mangalitsa's vaak gekruist met een sneller groeiend ras. ‚Äč

Ecolife Natuurvlees kruist de mangalitsa zeugen met een tamworth- of een duroc beer. Het resultaat is mooie behaarde biggen die nog steeds alle eigenschappen van de mangalitsa bevatten alleen wat sneller groeien. Een bijkomend voordeel is daarnaast dat er nooit sprake van inteelt is en onze raszuiver mangalitsa zeugen perfecte moedereigenschappen hebben. 

De varkens grazen het hele jaar door op verschillende locaties in de regio. Zij helpen terreineigenaren mee ongewenste begroeiing te onderdrukken, ecologische variatie in de ondergroei van bossen te stimuleren, oogstresten op te ruimen ofwel akkers voor te bereiden op het nieuwe zaaiseizoen. En ze maken nu ook onderdeel uit van Eytemaheert.

Oftewel deze varkens worden jaarrond nuttig ingezet in het landschap en dragen er aan bij dat er minder machine's ofwel gif gebruikt hoeft te worden.