Natuurwaarnemingen Eytemaheert

Herstellende landbouw, kringlooplandbouw en herstel van biodiversiteit. We doen het bij Eytemaheert! We vertellen je graag meer over onze waarnemingen en ons natuurbeheer

Jan heeft in week 9 (eind februari) de volgende bevindingen gedaan:

Door het vroege voorjaar en de warmterecords zijn er al vroeg bloeiende speenkruid, madeliefjes en paardenbloemen waar te nemen.

Ook zag Jan een vossenhol in een dassenburcht op de Es van Sandebuur.

Voor foeragemogelijkheden van de kievit ligt er stro, we zijn benieuwd naar de effecten hiervan.

Op de Esch van Leutingewolde zijn greppels voor het vasthouden van regenwater en voor beschutting tegen predatoren.

Op de Jarrens (westelijk van het Leekstermeer), zag Jan de eerste veldleeuwerik baltsend in de lucht, wat een prachtgezicht! De foto is wat wazig, maar het is er echt één!

De eerste lentebode en typisch hierbij het omhoogzingende repertoire. Deze soort is kwetsbaar en kwam eerder voor in grote getale. Helaas is het inmiddels een kwetsbare soort, deels door intensivering van de landbouw. Wat mooi dat ze hier bij het Leekstermeer nog wel aanwezig zijn. Wij hopen dat ze in aantal zullen toenemen.

Eerder noemden we het al in een blogpost: de groene specht heeft een heerlijk plekje gevonden in ons dennenbosje in Sandebuur. Deze doen zich tegoed aan insecten en in het voorjaar aan mierenhopen. Op de afbeelding is een groene specht gezien. Wat een mooie schutkleuren heeft deze vogel!

Op de afbeelding hieronder zie je een roodborsttapuit: deze is al actief bij de loopstal in Leutingewolde en verblijft steeds meer hier in de winter!

Roodborsttapuit

De roodborsttapuit vangt vliegjes vanaf een uitkijkpost, zoals een struikje. Wat is hij mooi!

De bekende muizenrillen zij al aanwezig bij de Jarrens. Dit is heel waardevol voor de torenvalkjes en andere soorten. Alles hangt met elkaar samen in de natuur. De muizenrillen zijn ook heel goed voor de openheid van de zoden.

Geschreven door Jan Tjoelker, Veldmedewerker Eytemaheert

 

Natuurwaarnemingen week 9