Dat er ook insekten profiteren van muizen blijkt wel uit de weidehommels die uit die holletjes komen. Het is familie van de bij, maar de weidevogels zijn wolliger en hebben kleurrijkere beharing en ze hebben een sociale levenswijze. Dit houdt in dat de vrouwtjes samenwerken bij de nestbouw en bij het verzorgen van het nageslacht. Deze weidevogels komen vooral voor bij de Jarrens (Leekstermeergebied).

Bij de Esch langs de plasdras schoot een tureluur omhoog en vloog met een boog, dit is een teken dat hij hier zijn territorium heeft. Ook hier weer een drietal graspiepers, waarvan een met baltsvlucht.
Een tweetal paartjes scholeksters hebben hier ook al rivaliteit om een plekje, hopelijk blijven ze beide!

En dan de eerste grutto! Die zijn territorium afbakent door het luchtruim met zijn grutto-grutto- grutto roep! Het gaat behoorlijk bergafwaarts met deze soort. Dat heeft vooral te maken met het intensieve beheer, weinig insecten voor de kuikens en predatie.
Hiertoe hebben wij speciale rasters geplaatst om deze te beschermen, want de vos en andere rovers zijn hier ook aanwezig!

De tureluur is een kleinere weidevogel en is bruinig- grijs wit met oranje poten. Het nestelt vaak langs de sloot of zelfs erin in een diepe pol en zodoende wordt deze toch vaak gespaard, vandaar dat het aantal stabiel blijft over het algemeen. Het houdt van slik, want de tureluur is van oorsprong een wadvogel! Deze soort verorbert vooral wurmpjes, slakjes en ander kleine grut. In de vlucht valt hij op want zijn bovenvleugels zijn veelal zilverwit.

Dan nog de scholekster. Deze is ook een wadvogel maar broedt steeds meer landinwaarts vanwege onder andere droogvallendse mosselbanken. Deze soort komt vooral op grasland en akkers, maar ook op daken. Maar gewoon langs de weg is ook geen uitzondering, een rasoppurtunist dus!
De tekening is veelal zwart-wit en mannetje en vrouwtje zijn bijna niet te onderscheiden. Het vreet vooral regenwormenen, emelten en krabbetjes, maar ook kokkels langs de kust.
Daar hebben de scholeksters stompere snavels om de schelpdieren open te kunnen breken. 

natuur eytemaheert