Vorige week beschreven we al de aanwezigheid van de graspiepers bij de Jarrens: ook achter de esch vestigen nu die graspiepers. We zien de mannetjes vechten om een territorium. De mannetjes die dit territorium al hebben kunnen veroveren gaan brutaal op de paaltjes zitten om dit duidelijk aan te geven aan de andere mannetjes, alsof ze zeggen 'dit is van mij'. 

Bij de Jarrens horen wij weer het getierelier van de leeuweriken!

Er zijn veel uiterlijke kenmerken tussen de graspieper en de leeuwerik, maar wat zijn nu juist de verschillen tussen deze twee zangvogeltjes?

De zang van de leeuwerik is een prettig harmonieus variabel doorgaand liedje en land dwarrelend
De zang van de graspieper is een prie-prie-prie, land als een parachuutje met een langzaam tjuu- tjuu- tjuu  

De leeuwerik heeft een lichter onderlijfje en heeft een kuif, waar de graspieper meer gestreept is. 
Ook zie je de graspieper veel op paaltjes zitten. 

Beide houden van ruig land en ze eten insekten. Van beide zangvogelsoorten zijn de nesten bijzonder moeilijk te traceren, dus ruim die graspolletjes laten staan! 

De buizerd is ook al baltsend waargenomen, meerdere al. Deze roofvogel komt steeds meer voor en heeft verschillende kleurvarianten 
Waar men eerder beschreef dat de buizerd alleen een aaseter is, blijkt dat inmiddels behoorlijk achterhaald te zijn.
Het is namelijk een rasopportunist en de buizerd eet van muizen, kuikens, mollen tot regenwormen!

Denkt men eerst daar hoor ik een katje, kan men bedrogen uitkomen want het kan maar zo een buizerd zijn: deze miaaawt namelijk ook!Het maakt zelf geen nest, maar neemt een oud kraaienest in bezit en maakt er een krans omheen. Dit noemt men een horst!

Ook de eerste fazant is al gesignaleerd op Eytemaheert percelen. Deze van oorsprong uitheemse vogel komt over het algemeen minder vaak voor. De haan is polygaam, dus heeft meerdere hennetjes. Vandaar dat er door de fazanthanen vaak wordt gevochten om de pikorde. 
De soort heeft een mooie biotoop bij de boomwallen. Dit zijn opgeworpen aardenruggen, waarop vooral eiken bevinden met eronder struiklaag, bramen en varens.


Verder komt de bergeend hier voor. Die nestelt meesal in holen, funderingen en zelfs in takkenbulten. Het is een echte watervogel, die veelal slakjes insecten en wormpjes verorbert.

Bij de boerderij zien we de zwarte roodstaart. Dit is een zwepertje, broertje van de gekraagde roodstaart en familie van de roodborsttapuit en is een vliegervangerachtige. Deze zangvogel nestelt vaak in de nokken van boerderijen. 

Geschreven door Jan Tjoelker, Veldmedewerker Eytemaheert

natuurwaarnemingen eytemaheert