Natuurwaarnemingen Eytemaheert

Het mooie weer komt er weer aan en dat is te merken aan het gezang van al die vogels!
Voordat het licht is dan begint het concert al en wat is beter dan hiermee de dag te beginnen. Het is immers onze natuurlijke wekker!
Vlak achter het net geplaatste vossenraster, zagen wij alweer een roodborsttapuit, die zijn territorium markeerde langs de rietsloot. Wat een prachtige vogel, een vliegevangerachtige, die steeds meer voorkomt. Ging dit vogeltje voorheen vaak naar Afrika om te overwinteren, waarschijnlijk door de zachtere winters verblijft deze hier steeds meer.
Het heeft een heel frivool liedje afsluitende met een korte tjek- tjek- tjek!

Dat vaste mest cruciaal is voor vele soorten weidevogels, kan men onder andere zien door de aanwezigheid van die vele graspiepers, veldleeuwerikken en kievieten bij de Jarrens. Het zorgt voor een humeuze, vochtige en open toplaag, die goed is voor regenwormen en insecten.

Verder komt de graspieper hier veelvuldig voor! Het is een klein zangvogeltjeen tevens weidevogel.
Deze soort heeft een bruinig kleed met gestreept onderlijfje en komt vooral voor op ruderaal land met variatie. Het eet vooral insecten en die zijn er volop door het opgebrachte ruige mest. De zang is een veelal (wat zijn naam al aangeeft) een pieperig geluid en de balts begint met een triller naar een langzaam tju- tju- tju waar hij als een purachuutje naar beneden schiet! De soort staat op de rode lijst als gevoelig aangemerkt.
Het nest traceren is vrij moeilijk, dus voor ons een taak om, wanneer we gaan maaien, voor de maaier uit te lopen. 
Preventie van predatoren is ook noodzakelijk, want het is duidelijk dat Reintje de vos er weer is, door die keutels, print en zijn holen! Deze jaagt niet alleen op muizen, maar alles wat op zijn pad komt zal hij verschalken. Als het moertje (vrouwtjesvos) welpjes (jongen) heeft, is niks meer veilig! Ook steenmarters, hermelijnen en wezels komen hier
voor! Reden genoeg om onze weidevogelpercelen goed te omrasteren met schrikdraad. Zo zorgen we niet alleen voor de optimale omstandigheden om te komen, maar ook om veilig te blijven.

Geschreven door Jan Tjoelker, Veldmedewerker Eytemaheert

Natuurwaarnemingen week 12