Onze koeien eten gras en hooi van ons eigen land of van land dat wij in beheer hebben. Voor dit land geldt dat wij geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Het land is kruidenrijk en puur. Erg gezond dus voor de koeien.

Omdat wij het vlees van de Groninger Blaarkop koe zelf verkopen, kiezen wij heel bewust voor het niet voeren van een biologisch keurmerk. Er is een directe link naar de consument, waardoor de stempel in onze ogen niet van toegevoegde waarde is. Het zou alleen zorgen voor een hogere prijs.

Onze koeien leven verder zoals van biologische en natuurlijk levende koeien verwacht wordt: veel buiten, veel bewegingsruimte, de kalfjes drinken verse koeienmelk van eigen koeien en zonder preventieve antibiotica of andere medicatie.

Wanneer een koe onverhoopt ziek wordt, zullen we haar uiteraard geen goede behandeling onthouden, dan kan antibioticum eventueel wel nodig blijken. In de praktijk blijken onze koeien weinig te maken te krijgen met ziekte. 

Wij kunnen met recht spreken van duurzaam en diervriendelijke veehouderij!

Niet de (commerciële) stempel, wél precies wat je mag verwachten van biologisch vlees. Tegen een scherpe prijs door rechtstreeks van de boerderij te kopen.