Twee dagen 'on stage'

23-09-2019

Deze week zijn we twee dagen van huis geweest om bij twee verschillende bijeenkomsten te spreken. Maurits was gevraagd door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen om te spreken bij de Inspiratiedag Ondernemen met Erfgoed rassen en gewassen. Dit vond woensdag plaats in de buurt van Utrecht. Maurits vertelde over onze boerderij, over hoe wij geloven in een toekomst voor zeldzame rassen binnen een kringlooplandbouwsysteem en in hoe wij ervan overtuigd zijn dat we met elkaar wel degelijk van invloed kunnen zijn op wet- en regelgeving in de landbouwsector in het algemeen, en beleid ten gunste van de zeldzame rassen in het bijzonder. Dat het niet vanzelf gaat, en dat je het werk niet bij een ander moet neerleggen. Nee, je moet het wel zélf doen als je er echt in gelooft en bereid bent er veel tijd en energie in te steken.
Het was een leuke dag, waarbij ook de andere sprekers de zaal inspireerde om te (gaan) ondernemen met zeldzame rassen en gewassen. 


De volgende dag, op donderdag 10 oktober (de dag van de duurzaamheid) was ik (Jessica) één van de sprekers/panelleden bij een bijeenkomst aan de Wageningen Universiteit, grotendeels georganiseerd voor en door studenten. Het thema was Circular Farming, en de boodschap was om dit thema (Kringlooplandbouw) meer aandacht te geven in het onderwijs en onderzoek. Ik mocht aanschuiven bij het onderdeel Farming Practices and Business Models (ja, de gehele bijeenkomst was in het Engels, gelukkig voel ik me zeker genoeg met mijn Engels om dat aan te durven). Ik deelde over het grote belang om ruimte te geven aan degenen die zich al sterk inzetten voor de kringlooplandbouw, aan de ondernemers die al wel zover zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan het proberen te overtuigen van de gehele agrarische sector om vooral te bewegen richting kringlooplandbouw. Ik begin te merken dat dit (de focus op de massa die nog niet zover is), de mogelijkheden om het al te doen, te ontdekken en te onderzoeken, worden verhinderd of in ieder geval sterk beperkt. Mijn boodschap is dus ook vooral dat we moeten gaan doen, moeten gaan samenwerken, en op elkaar moeten vertrouwen. In iedere transitie heb je de koplopers en de volgers. De volgers zullen pas gaan volgen als de koplopers hebben kunnen aantonen dat het wél kan.


Ik vond het erg leuk om deel uit te maken van deze discussie. Zoals iedereen vind ik spreken voor publiek heus wel spannend, maar eigenlijk merk ik steeds meer dat ik het ook echt heel leuk vind. 
Voor mij en Maurits geldt dat we best veel buiten de deur zijn om als aanhoorder of spreker onze ervaringen en ideeën te delen. Dat is een belangrijk onderdeel van ons werk en van onze missie voor de verduurzaming van de landbouw. Om deze reden hebben wij het ook echt nodig dat we de boerderij niet meer alleen runnen. We hebben op dit moment drie man aan het werk bij Eytemaheert. Een team waar we heel blij mee zijn, zodat wij de ruimte hebben om te delen en te inspireren!

Inmiddels staat er een verslag van de bijeenkomst in Wageningen online. Je kunt deze hier lezen of de video bekijken.


Maurits spreken Eytemaheert

Jessica spreken Eytemaheert

kringlooplandbouw blog

Hallo! Ik (Jessica) deel op deze blog mijn ervaringen en de belevenissen op de boerderij Eytemaheert. Je kunt hier lezen over hoe het is om als nieuwbakken boerin vol overgave het boerenleven in te gaan, over ons boerengezin, over de koeien, over de vleesverkoop, over gerechten, over evenementen en nog veel meer. Soms geef ik je een inkijkje in mijn/onze persoonlijke zienswijze en ervaringen. Onze inspanningen zijn precies dat: inspanningen en dat is niet altijd makkelijk. Ik hoop je te inspireren, vermaken en informeren, want ons boerenleven is de moeite van het vertellen waard. 

 

Jessica Tepper-Kuiper