Akkerbouw in duurzaam kringloopsysteem

Eytemaheert gelooft in de kringlooplandbouw, waarbij we volledig gebruik maken van eigen resources binnen het bedrijfsareaal. Geen kunstmest, geen drijfmest van buiten ons bedrijf, geen voer anders dan het gras van eigen areaal etc. Ook geloven wij in de terugkeer van het gemengde bedrijf: veeteelt en akkerbouw gecombineerd binnen één bedrijf. Eytemaheert kiest daarbij, passend bij hoe wij vanaf de start van onze boerderij al werken, voor akkerbouw op natuurinclusieve wijze, binnen de kringloop van het bedrijf. Van groot belang is dat wij alle producten die wij telen, benutten voor menselijke consumptie: daar waar voor de mens geproduceerd kan worden, moeten we dat doen. Daar waar dat niet kan, kan vee ingezet worden.

Akkerbouw producten

Eytemaheert heeft de afgelopen jaren geexperimenteerd met diverse gewassen, op kleine(re) schaal: aardappelen en haver zijn de voornaamste. In 2020 voeren we dit op en maken we de slag naar de productie van een divers aantal gewassen (middels strokenteelt), bedoeld voor directe verkoop aan de consument. Dit jaar zullen we ons gaan richten op de productie van aardappelen (verschillende soorten). 

Aardappelen